Weather Clock

Weather Clock 4.5

Weather Clock replaces cái Windows đồng hồ và đề nghị một số thứ
Người dùng đánh giá
3.9  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.5.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Respect Soft
Weather Clock replaces chuẩn Windows hệ thống đồng hồ và đề nghị một số thứ cho những người thích rõ ràng giải pháp.
Nhớ đúng giờ, và váy của thời tiết này skinnable đồng hồ cho các bạn cần thời gian, báo động với sự kiện quan trọng, báo với về hiện điều kiện thời tiết, và integrates seamlessly vào Windows Task Bar.
Thông tin được cập nhật vào:

Gợi ý

  • Weather gadget for windows xp
  • Desktop gadgets for xp weather
  • Corobshop full download
  • C7 weather clock
  • Windows clock themes free download
  • Weather widget for windows xp
  • Analog clock module mambo
  • Download skin pack windows xp
  • Clock and weather screensaver