Weather Clock

Weather Clock

Weather Clock replaces cái Windows đồng hồ và đề nghị một số thứ
Người dùng đánh giá
3.9  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
Phần mềm này nhận được 14 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 2.2 MB
Weather Clock replaces chuẩn Windows hệ thống đồng hồ và đề nghị một số thứ cho những người thích rõ ràng giải pháp.
Nhớ đúng giờ, và váy của thời tiết này skinnable đồng hồ cho các bạn cần thời gian, báo động với sự kiện quan trọng, báo với về hiện điều kiện thời tiết, và integrates seamlessly vào Windows Task Bar.
Thông tin được cập nhật vào: