Weather Clock

Weather Clock

Weather Clock ก็แทนที่ Windows นาฬิกาและเสนเป็นจำนวนของ enhancements น
คะแนนผู้ใช้
3.9  (10 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.8
โปรแกรมนี้ได้รับ 14 รางวัล
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด 2.2 MB
Weather Clock ก็แทนที่มาตรฐาน Windows ของระบบเวลานาฬิกาและเสนเป็นจำนวนของ enhancements สำหรับคนที่ชอบเรียบร้อทางแก้ปัญหานั่น
ตรงเวลาและชุดสำหรับสภาพอากาศของคุณกับเรื่องนี้ skinnable นาฬิกานั่นทำให้คุณใกล้เคียงการผ่าตัดครั้งสัญญาณเตือนภัที่สำคัญที่เหตุการณ์, informs เรื่องปัจจุบันสภาพอากาศต้องมีเงื่อนไขและ integrates seamlessly เข้า Windows Task Bar น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: